نمایه استاد قرائتی

نویسندگی

برنامه درسهایی از قرآنپنجشنبه از شبکه یک سیما ساعت ۱۸:۲۰ و تکرار آن روز شنبه حدود ۱۶:۴۰ از شبکه قرآن سیما پخش می شود

اخبار برگزیده

آخرین سوالات مسابقه تلویزیونی درسهایی از قرآن

۱ از ۱۵

با هم بخوانیم

اسامی برندگان قرعه کشی مسابقه هفتگی درسهایی از قرآن

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ مسابقه۹۸/۱/۱۵ موضوع:برنامه:احسان وجوانمردی بامردم

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ مسابقه۹۸/۱/۱۵ موضوع:برنامه:احسان وجوانمردی بامردم اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ ۱۵/۱/۹۸ ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر استان/شهرستان مبلغ و اریزی ۱…
ادامه مطلب ...
... در دست راه اندازی

... در دست راه اندازی