درسهایی از قرآن
مرور برچسب

چگونگی اجرای مسابقه هفتگی درسهایی از قرآن در  دوره دوم ابتدایی  از جمله موارد مهم در این نشست صمیمی مروجان بود .

گردهمایی سالانه مروجان درسهایی از قرآن در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

زمان برگزاری آزمون نهایی درسهایی از قرآن  در زمان مناسب ، چگونگی اجرای مسابقه هفتگی درسهایی از قرآن در  دوره دوم ابتدایی  از جمله موارد مهم در این نشست صمیمی مروجان بود .