درسهایی از قرآن
مرور برچسب

چرا خدا را «مالك يوم الدين» مى‏خوانيم، مگر او مالك دنيا نيست؟

چرا خدا را «مالك يوم الدين» مى‏خوانيم، مگر او مالك دنيا نيست؟

خير چنين نيست؛ چنانكه اگر گفتيم: مردم بايد خانه‏هاى خود را رو به خورشيد بسازند، به اين معنا نيست كه خورشيد به ما و خانه ما نياز دارد.  نه تنها خدا كه بسيارى از مخلوقات خداوند نيز به انسان نيازى ندارند و اين انسان است كه از همه محتاج‏تر؛…