درسهایی از قرآن
مرور برچسب

وظیفه ملی و دینی

موضوع: انتخاب درست، وظیفه ملی و دینی تاريخ پخش: ۹۸/۱۲/۰۲

انتخاب درست، در همه امور زندگی - ادای امانت، در انتخابات مجلس - اهتمام به امور جامعه اسلامی - مسئولیت‌پذیری در قبال امور جامعه - وفاداری به انقلاب و امام و شهدا - کنارگذاشتن منافع شخصی و حزبی در انتخابات مجلس - توجه به محرومان جامعه در…