مرور برچسب

همراه با خطا و پشیمانی 3- آفات و آسیب‌های نظام قانون‌گذاری بشری 4- پیروی از اکثریت