درسهایی از قرآن
مرور برچسب

همراه با تسلیم‌بودن عملی

موضوع: راه خود یا راه خدا؟ تاریخ پخش :۹۸/۰۷/۱۸

دین و آیین، در زندگی همه انسان‌ها - راه خود و دیگران، همراه با خطا و پشیمانی - آفات و آسیب‌های نظام قانون‌گذاری بشری پیروی از اکثریت، در مسایل اجتماعی، نه اعتقادی - سفارش اسلام، تبعیت از امامان معصوم علیهم‌السلام - قوانین الهی، فطری…