درسهایی از قرآن
مرور برچسب

موضوع: ویژگی‌های بهترین دین

موضوع: ویژگی‌های بهترین دین – تاريخ پخش: ۹۸/۸/۹

- عقلانی بودن اصول دین --جامع‌بودن تعالیم دین اسلام -- جامعیت نماز به عنوا یک دستور عبادی -- تکالیف دینی، به میزان توان انسان -- اجتهاد در دین، برای فهم نیازهای امروز -- دستورات امامان برای خمس و زکات، متناسب با شرایط جامعه - دین،…