درسهایی از قرآن
مرور برچسب

مقایسه گناهان بزرگ و گناهان کوچک – خطر علنی‌کردن گناه در جامعه – نقش تشویق در گسترش گناهان – وظیفه ما در برابر گنهکار – خطر گناه مسئولان جامعه

موضوع: خطر کوچک شمردن گناه تاريخ پخش: ۱۴-۹-۹۸

مقایسه گناهان بزرگ و گناهان کوچک - خطر علنی‌کردن گناه در جامعه - نقش تشویق در گسترش گناهان - وظیفه ما در برابر گنهکار - خطر گناه مسئولان جامعه توجیه گناه، بدتر از ارتکاب گناه - ثبت و ضبط گناهان در پرونده اعمال 8- بزرگ‌ترین گناه،…