درسهایی از قرآن
مرور برچسب

مشکل دنیای امروز

موضوع: نشانه‌های ولایت در قرآن تاريخ پخش: ۹۹/۰۵/۲۳

تعیین مصداق ولایت در قرآن - حبّ و بغض در راه خدا - خمس و زکات، از نشانه‌های ایمان - زکات، هرگونه کمک به نیازمندان - مسجد، محل کمک برای نیازمندان - جمع‌آوری کمک برای نیازمندان - پذیرش ولایت طاغوت، مشکل دنیای امروز