درسهایی از قرآن
مرور برچسب

مرجع تقلید

چرا بايد در احكام دين، از مراجع تقليد كنيم؟

همه مردم در همه زمان‏ها و مكان‏ها، چيزى را كه نمى‏دانند از كارشناس مى‏پرسند. مراجع تقليد و علما نيز هنگامى كه مريض شوند از نسخه پزشكان تقليد مى‏كنند. بنابراين تقليد ريشه در تاريخ بشر دارد و ما در شناخت احكام دين به كارشناس دين مراجعه…