درسهایی از قرآن
مرور برچسب

مدیر کل قرآن

دیدارمسئولین موسسه با مدیرکل قرآن,عترت و نماز آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی ،مدیر موسسه ترویج فرهنگ قرآنی صبح امروز 18 اردیبهشت دیداری صمیمانه با جناب دکتر باقری مدیرکل قرآن,عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در دفتر کار ایشان داشتند و با توجه به فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با…