درسهایی از قرآن
مرور برچسب

متن و سوالات تولید علم، توزیع علم، مصرف علم تاريخ پخش:97/10/13

متن و سوالات تولید علم، توزیع علم، مصرف علم تاريخ پخش:۹۷/۱۰/۱۳

قابل توجه کاربران محترم: برنامه درسهایی از قرآن، پس از ضبط پیاده می شود و به جهت حفظ امانت، متن کامل آن در سایت قرار می گیرد، اما همواره بخش هایی از برنامه به جهت محدودیت زمان و رعایت حال مخاطبان، از تلویزیون پخش نمی گردد، آنچه به عنوان…