درسهایی از قرآن
مرور برچسب

قرآن کتاب زندگی

موضوع :  قرآن کتاب زندگی  تاریخ پخش : ۱۴۰۰/۱/۱۹

توصیه قرآن در اختلافات خانوادگی - دیدن خوبی‌ها در کنار بدی‌ها - مرد و زن، یک روح در دو پیکر - قصد و انگیزه جدّی برای اصلاح - لطف الهی در ایجاد الفت و محبت - تبلیغ دین بر اساس تبیین آیات الهی - توجه به کتاب خالق، بیش از کتاب مخل