درسهایی از قرآن
مرور برچسب

– عقل و فطرت

موضوع: خداوند، پناهگاه انسان در زندگی تاريخ پخش: ۲۸-۹-۹۸

- عقل و فطرت، ریشه خداپرستی 2-انسان، موجودی نیازمند و وابسته 3- خطر دل‌بستن به افراد و اشیاء فانی 4- آسیب و آفت‌های اخلاقی انسان 5- خطر وابستگی به قدرت‌های پوشالی 6- نماز، بهترین پناهگاه انسان در برابر آسیب‌ها 7- خطر مغرور…