درسهایی از قرآن
مرور برچسب

عامل مودّت مردم

موضوع: محبوبیت مردان خدا تاريخ پخش:۹۸/۱۰/۲۶

ضرب المثل‌های نادرست - خون بر شمشیر پیروز است - اراده خدا، حاکم بر خواست بشر - رزق همه موجودات، به دست خدا - عزّت و ذلّت به دست خدا - حضرت ابراهیم، الگوی پیامبران - نشانه‌های همراهی با رسول خدا -ایمان و عمل صالح، عامل مودّت مردم