درسهایی از قرآن
مرور برچسب

زمان برگزاری آزمون نهایی درسهایی از قرآن  در زمان مناسب

گردهمایی سالانه مروجان درسهایی از قرآن در مشهد مقدس در حال برگزاری است.

زمان برگزاری آزمون نهایی درسهایی از قرآن  در زمان مناسب ، چگونگی اجرای مسابقه هفتگی درسهایی از قرآن در  دوره دوم ابتدایی  از جمله موارد مهم در این نشست صمیمی مروجان بود .