درسهایی از قرآن
مرور برچسب

دفاع از کشور در برابر دشمن

موضوع: دفاع از کشور در برابر دشمن تاريخ پخش: ۹۹/۰۶/۱۳

1- آمادگی برای دفاع از کشور و ملّت 2- تکلیف به مقدار توان و امکانات 3- کسب قدرت، با هدف بازدارندگی 4- آمادگی برای شرایط بجران و اضطراری 5- برنامه‌ریزی برای تدام و استمرار آموزش 6- بهره‌گیری از فرصت‌ها در شرایط کرونایی 7- حفظ سنت‌های…