درسهایی از قرآن
مرور برچسب

درسهایی از قرآن

موضوع: دلایل بی‌توجهی برخی از افراد به دین تاريخ پخش: ۹۸/۰۸/۳۰

- عدم شناخت درست دین - جامعیت دین، در خنده و گریه- رفتار نادرست برخی دین‌داران- شناخت ناقص دستورات دین- افراط و تفریط در تبلیغ دین- معنای درست انتظار امام زمان علیه‌السلام- فهم درست قرآن با استناد به آیات و روایات  

برنامه درسهایی از قرآن از سه اصل حاکم بر فعالیتهای قرآنی و ارزشی آموزش و پرورش برخوردار است

مدیرکل قرآن،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در بیست هفتمین دوره مسابقه درسهایی از قرآن :برنامه درسهایی از قرآن از سه اصل حاکم بر فعالیتهای قرآنی و ارزشی آموزش و پرورش برخوردار است .