درسهایی از قرآن
مرور برچسب

بیانگر آسیب‌ها و چاره‌ها

موضوع: دعا، بیانگر آسیب‌ها و چاره‌ها تاريخ پخش: ۹۹/۰۸/۱۵

1- نگاهی دوباره به دعای مکارم الاخلاق 2- عوامل سقوط جامعه در دعای مکارم الاخلاق 3- نگاه به آخرت، در کارهای دنیوی 4- فقرزدایی در فرهنگ اسلامی 5- عزت بیرونی، ذلت درونی 6- بهره‌گیری از عمر برای عبادت و خدمت 7- اصلاح نیّت و عمل برای رسیدن به…