درسهایی از قرآن
مرور برچسب

اپلیکیشن کتاب آزمون نهایی درسهایی از قرآن

اپلیکیشن کتاب آزمون نهایی درسهایی از قرآن منتشر شد !

اپلیکیشن اندروید کتاب آزمون نهایی درسهایی از قرآن منتشر شد . این اپلیکیشن شامل 18 برنامه درسهایی از قرآن برای پایه متوسطه و 11 برنامه برای پایه ابتدایی می باشد . همچنین در این اپلیکیشن نمونه سوالات سال های گذشته به همراه…