درسهایی از قرآن
مرور برچسب

اهداف بعثت پیامبران

 موضوع: اهداف بعثت پیامبران تاريخ پخش: ۹۹/۱۲/۲۱

پاکی از آلودگی‌های درونی - برخورد مورچگان با لشگر حضرت سلیمان -- آگاه کردن مردم از غیب و قیامت -- عصمت پیامبران از گناه و خطا - احکام دین، فوق عقل، نه ضد عقل - تسلیم خدا بودن، مهم‌ترین فسلفه عبادات - خطرات متعدد جاده زندگی