درسهایی از قرآن
مرور برچسب

آمادگی همه جانبه در برابر دشمن

موضوع: آمادگی همه جانبه در برابر دشمن تاريخ پخش: ۹۹/۰۵/۰۲

- عدم جدایی دین از سیاست - توصیه به آموزش شنا، اسب سواری و تیراندازی - کسب قدرت برای حفظ امنیت جامعه - وحدت جامعه شرط لازم برای حفظ قدرت - خطر تفرقه و فرقه‌گرایی در جامعه - عزم و تصمیم جدی، شرط رشد و پیشرفت - دوری از اسراف، تحت عناوین…