درسهایی از قرآن

تاریخ مسابقه۱۳۹۸/۰۴/۱۳    موضوع عفاف و حجاب از منظر وجدان

                تاریخ مسابقه۱۳۹۸/۰۴/۱۳   
         موضوع عفاف و حجاب از منظر وجدان
ردیف
نام و نام خانوادگی
نام پدر
استان/شهرستان
مبلغ و اریزی
۱
حسن     شمس
جانعلی
همدان
۵۰۰۰۰۰ ریال
۲
راضیه  کاظمیان
رجبعلی
سمنان
۵۰۰۰۰۰ ریال
۳
علی  ادبی
محمد رضا
ساری
۵۰۰۰۰۰ ریال
۴
حسنا پور رحیمی
علی
کرمانشاه
۵۰۰۰۰۰ ریال
۵
رقیه  زارع
علی حسین
شیراز
۵۰۰۰۰۰ ریال
۶
بتول  سلطانی
عظیم
کرمانشاه
۵۰۰۰۰۰ ریال
۷
میلاد  تقوی
عیسی
شاهین دژ
۵۰۰۰۰۰ ریال
۸
زهرا میرزا رضی
عیسی
گلپایگان
۵۰۰۰۰۰ ریال
۹
پریا روح پور
رضا
تهران
۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰
مریم  تحویلداری
جواد
اصفهان
۵۰۰۰۰۰ ریال

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.