درسهایی از قرآن

  اسامی برندگان  مسابقه پیامکی  تاریخ مسابقه:  ۱۳۹۸/۰۴/۰۶     موضوع رحمت الهی  بستر جذب گناهکاران

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر استان/شهرستان مبلغ و اریزی
۱ حسین حاجی مهدی حجه فروش منصور اصفهان ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ محمد حسین      علیزادگان نعمت اله شیراز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۳ گیتی    سعیدی مصطفی جیرفت ۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ محمد رضا اکبری امراله اصفهان ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ علی  جوهر زاده عبد محمد دزفول ۵۰۰۰۰۰ ریال
۶ محمد علی  فرامرزی هیبت اله اراک ۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ سکینه   فرا تی غلامحسین مشهد مقدس ۵۰۰۰۰۰ ریال
۸ محمد  آقایی علی مراد اراک ۵۰۰۰۰۰ ریال
۹ رقیه   عبداللهی صفر تبریز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ مرضیه السادات موسوی حق شناس سید  محسن اصفهان ۵۰۰۰۰۰ ریال
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.