درسهایی از قرآن

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ مسابقه۹۸/۱/۱۵ موضوع:برنامه:احسان وجوانمردی بامردم

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ مسابقه۹۸/۱/۱۵ موضوع:برنامه:احسان وجوانمردی بامردم

 

اسامی برندگان مسابقه پیامکی تاریخ ۱۵/۱/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر  

 

استان/شهرستان مبلغ و اریزی
۱ علی عزیزی  عبداله   اصطهبان ۵۰۰۰۰۰ ریال
۲ سحر ناصری فرد داود   اردبیل ۵۰۰۰۰۰ ریال
۳ حمزه  نجفی شرف علی   دلفان ۵۰۰۰۰۰ ریال
۴ ندا سادات ابوطالبی سید محمد   اراک ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ عصمت فرزاد نیا علیرضا   اهواز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۶ نسرین  رخشان حسین   اصفهان ۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ فاطمه   رنجبر محمود   کاز رون ۵۰۰۰۰۰ ریال
۸ فرید علیدوست اقدم غلامرضا   تبریز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۹ معصومه  رضایی عبداله   گرمسار ۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰ ولی  گیلوری علی   گرمسار ۵۰۰۰۰۰ ریال
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.