درسهایی از قرآن

 اسامی  برندگان مسابقه هفتگی  درسهایی از قرآن  تاریخ ۹۸/۰۱/۲۲ با موضوع :نگاه مثبت یا منفی به انفاق

اسامی  برندگان مسابقه هفتگی  درسهایی از قرآن  تاریخ ۹۸/۰۱/۲۲ با موضوع :نگاه مثبت یا منفی به انفاق

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر استان/شهرستان مبلغ و اریزی
۱ علی   حیدری محمد  حسین شاهرود ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۲ عباس آذر هوش جعفر شهر قدس ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۳ علی جوهر زاده عبد محمد دزفول ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۴ حسین کریمی حسن بشرویه ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۵ بهجت  اسلامی حسین زنجان ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۶ غلامرضا علیدوست اقدم ابوالفضل تبریز ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۷ علیرضا    قادری محمد ابراهیم تربت  جام ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۸ شمس الملوک  حسینیان علی اکبر نائین ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۹ صفر  کریم  پور نقد  علی تبریز ۵۰۰۰۰۰ ریال 
۱۰ منصور رضا پور حسن محمود آباد ۵۰۰۰۰۰ ریال 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.